BPH

BPH

Beteende och Personlighetsbeskrivning Hund

Beteende och Personlighetsbeskrivning Hund är Svenska kennelklubbens mentalbeskrivning. BPH ger en bild av en hunds reaktioner och känslolägen i olika situationer. BPH-banan består av åtta moment och tar c:a 45 min. Syftet med BPH för uppfödare är att vara ett verktyg i avelsarbetet om man vill bevara eller förändra beteende-egenskaper i sin avel. Då är det viktigt att dessa är genetiskt grundade. Ju tidigare man beskriver en hund desto mindre miljöpåverkan finns det i det vi ser. Det är osäkert att avla för egenskaper som huvudsakligen är påverkade av miljöfaktorer. Mellan 12-24 månader anses vara optimal ålder att testa hundarna då de flesta beteenden har ”vaknat till liv” då.

De åtta olika momenten

  • Främmande person
  • Föremålslek
  • Matintresse
  • Överraskning
  • Skrammel
  • Närmande person
  • Underlag
  • Skott (valfritt moment)

Främmande person

MoorRacing Mikkel

En främmande person, testledaren, kommer fram till föraren och hunden. Här beskrivs hur glad hunden är i främmande människor, hur trygg den är men också om den har en tendens till oro och/eller undvikande eller avisar umgänget med aggression.

Föremålslek

Både hundägare och testledare leker med hunden. Momentet har två syften, dels att dokumentera lusten till föremålslek, dels att beskriva hundens vilja att involvera sin förare i leken.

Kommer Video

Matintresse

Mioamor’s Cinnamon Girl ”Mette-Marit”

Hunden får prova att ta godbitar ur burkar vars lock antingen är öppna eller olika hårt åtskruvade. Syftet är att se hur mycket hunden är villig att jobba för sin mat och hundens generella intresse för mat, också att i momentet fånga hundens uthållighet. Även hundens tendens att ta kontakt med sin förare beskrivs.

Överraskning

Mioamor’s Cinnamon Girl ”Mette-Marit

En siluett av en person i halvfigur reses hastigt upp framför hunden när den kommer gående. Hunden får gå fram och nosa på figuren med stora målade ögon. I momentet beskrivs hundens reaktion vid en överraskning, hur nyfiken den är och hur lätt den har att övervinna en eventuell negativ känslomässig upplevelse.

Skrammel

MoorRacing Mikkel

En metalltrumma med en kedja i ger ett högt, skramlande ljud som startar när hunden närmar sig. Hunden får gå fram och nosa på trumman. Syftet är att beskriva hundens reaktion vid oväntade ljud, hur nyfiken och hur lätt den har att övervinna en eventuell negativ känslomässig upplevelse.

Närmande person

Mioamor´s Cinnamon Girl ”Mette-Marit

En person klädd i rock, bredbrättad hatt och mörka solglasögon närmar sig långsamt hunden. När personen kommit inom ett visst avstånd vänder den sig om och står stilla Hunden släpps fram för att undersöka och ta kontakt. Momentet beskriver hundens reaktioner i mötet med personer som hunden kan uppleva som avvikande.

Underlag

MoorRacing Mikkel

Hunden och föraren går över ett stycke korrugerad plast. Syftet är att se om hunden är trygg eller eventuellt blir osäker för att gå på annorlunda underlag.

Skott (Valfritt moment)

Två skott avlossas ca 50 m från ekipaget, ett när hund och förare är i rörelse, ett när de står still. Syftet är att dokumentera hur hunden reagerar vid ljudet av skott.

Mette-Marit

Mikkel

Kom i håg att BPH inte är ett test eller prov inte heller en tävling. Det är just en objektiv beskrivning av din hunds mentala egenskaper. Man får inga betyg, poäng eller priser. Inte heller blir man godkänd/icke godkänd.

Resultaten redovisas i SKKs e- tjänst Avelsdata på tre sätt protokoll, spindeldiagram plus en sammanfattande beskrivning som du får efter genomförd beskrivning. Där beskrivaren informerar hur hunden har agerat under de olika momenten.

Under beskrivningen förekommer moment som är avsedda att överraska hunden. Det är inte ovanligt att den till en början reagerar med rädsla eller hot. Innan hunden får gå vidare till nästa moment måste den komma över sin rädsla eller aggression. Klarar den inte det eller om den inte mår bra kan beskrivningen avbrytas. Detta görs av omtanke om hunden, antingen av beskrivaren eller av dig som förare.

Kom i håg att du åker hem med samma glada, snälla och roliga hund även om den blev rädd, arg eller inte ville leka med testledaren.